คุณภาพคือมารตฐาน    บริการคือหัวใจ

                            
ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์  และคุณภาพสินค้าที่ดี  จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าประจำมากมาย  นานนับสิบปี

จำหน่าย  ไก่  เนื้อ  หมู  lamb  seafood    เรามีบริการหั่นให้พร้อมไช้ ไม่ว่าจะเป็น  b.b.q

มัสมั่น  สะเต๊ะ  mince  และสำหรับผัดหรือแกง  ด้วยความเต็มใจให้บริการ
 
 

asdasdasd

asdasd