หน่วยงานราชการ

   ไทยกับออสเตรเลียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2495 โดยมีสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาดูแลสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐวานูอาตูและหมู่เกาะโซโลมอน ความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่นและฉันท์มิตร และที่มีความโดดเด่นมากคือ ด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร มีการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างกันเรื่อยมา

สถานกงสุลใหญ่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ อันประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ สำนักงานซิดนีย์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และ บริษัท การบินไทย จำกัด ประจำภาคพื้นออสเตรเลีย   นอกจากนี้ ไทยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (รัฐนิวเซาท์เวลส์) และมีสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำออสเตรเลีย 5 แห่ง ได้แก่ นครเพิร์ท (รัฐออสเตรเลียตะวันตก) นครเอดิเหลด (รัฐออสเตรเลียใต้) นครบริสเบน (รัฐควีนส์แลนด์) และ นครเมลเบิร์น (รัฐวิคตอเรีย) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครโฮบาร์ต (รัฐแทสมาเนีย)