การเข้าหาที่พึ่งทางใจ ของชาวไทย ที่นับถือศาสนาพุทธ ในออสเตรเลียนั้น ส่วนใหญ่มักเข้าวัดไทย ที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยมากที่สุด แต่ก็มีอีกเป็นจำนวนไม่น้อย ที่เข้าวัด ที่ไม่ไช้วัดไทยอยู่ด้วย เช่น วัดลาว วัดเขมร วัดจีน รวมถึงศาลเจ้า เช่น ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น  ดังนัน เกลอ จึง ขออาสารวบรวมเอารายชื่อ และสถานที่ของแต่ละแห่งเท่าที่พอจะหามาได้ มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้ทุกท่านใด้รับรู้ร่วมกัน แต่หากท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่ [email protected] จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

วัดไทย

  วัดพุทธรังษี สเตนมอร์

      ที่อยู่   88 stanmore rd., stanmore, sydney, n.s.w. 2048 australia

      tel&fax (61-02) 9-577-2039


 2   วัดพุทธรังษี แอนนันเดล

      ที่อยู่  49 TRAFALGAR ST.ANNANDALE N.S.W. 2038 SYDNEY-AUSTRALIA AUSTRALIA
         TEL & FAX (61-02) 9-557-28793   วัดพุทธรังษี ลูเมียร์

      ที่อยู่ 39 JUNCTION ROAD LEUMEAH CAMPBLLTOWN, N.S.W. 2560 AUSTRALIA
       TEL (61-02) 625-7930 FAX (02)628-05414   วัดป่าสุญญตารามบันดานูน

     ที่อยู่   LOT 13 TEUDTS RD. (P.O.BOX 67) BUNDANOON, N.S.W. 2578 AUSTRALIA
      TEL (61-04) 884-4262 FAX 8846-4965   วัดพุทธธัมมะ

      ที่อยู่  10 MILE HOLLOW WISEMANS FERRY, N.S.W.2255 AUSTRALIA
     TEL (61-04) 323-31936   วัดป่าสังฆโลกะ

      ที่อยู่   29 PERRINGS CREER ROAD, P.O.BOX 152 KALLISTA. VICTORIA 3791 AUSTRALIA
     TEL (61-03) 9755-3378 


7   วัดธรรมรังษี

      ที่อยู่   387-389 SPRINGVALE RD., FOREST HILL MELBORNE, VICTORIA 3131      AUSTRALIA
      TEL (61)(03) 9878 6162 FAX (61)(03) 9878 6162


8   วัดรัตนประทีปวิหาร

     ที่อยู่   45 SMITH STREET, THEBARTON , ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA 5031 AUSTRALIA
      TEL & FAX (61-04) 8443-5856


9   วัดธัมมธโร

      ที่อยู่   80 ARCHIBALD STREET LYNEHAM, ACT 2602 AUSTRALIA
        TEL & FAX (61-02) 6249-859410   วัดเขมะรังษี

        ที่อยู่   14 BOLWARRA CLOSE, REDLYNCH CAIRNS , QUEEN LAND 4870 AUSTRALIA
           TEL&FAX (61-07) 4039-073611   วัดไทยเมลเบิร์น

        ที่อยู่   489 ELGAR RD. BOX HILL MELBOURNE, VICTORIA 3128 AUSTRALIA12   วัดไทยพุทธาราม

         ที่อยู่    1 PARADIST RD., FORESTDALE 4118 QUEENSLAND AUSTRALIA
             TEL (61-73)806-8900 FAX (61-73)806-8906  Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.