คุณภาพคือมารตฐาน    บริการคือหัวใจ

                            
ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์  และคุณภาพสินค้าที่ดี  จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าประจำมากมาย  นานนับสิบปี

จำหน่าย  ไก่  เนื้อ  หมู  lamb  seafood    เรามีบริการหั่นให้พร้อมไช้ ไม่ว่าจะเป็น  b.b.q

มัสมั่น  สะเต๊ะ  mince  และสำหรับผัดหรือแกง  ด้วยความเต็มใจให้บริการ
 
 

asdasdasd

asdasd

 
 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.