ในขณะนี้มีคนไทยเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียในลักษณะต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี คนไทยเหล่านี้บางส่วนประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น วัฒนธรรม กฎหมาย ภาษา เป็นต้น

คนไทยกลุ่มหนึ่งจึงมีความคิดเห็นว่าควรจะมีองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยว กับสวัสดิภาพของคนไทยเหล่านั้น โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น สถานกงสุลไทย วัดไทย และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในออสเตรเลีย

และนี่คือที่มาของสวัสดิภาพสมาคม ซึ่งจัดตั้งโดยกลุ่มคนไทยเพื่อให้บริการแก่คนไทยในการมีส่วนร่วมในสังคมหลากวัฒนธรรมในออสเตรเลีย

http://www.thaiwelfare.org/about.php

ในปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย ได้มีคนไทยอาศัยอยู่กว่า 40,000 คนและมีร้านอาหารไทยกว่า 400 ร้านเฉพาะในซิดนีย์ NSW จึงทำให้มีการคิดริเริ่มก่อตั้งเป็นชมรมร้านอาหารไทยขึ้นโดย ในช่วงประมาณปี 1990

http://www.traa.com.au/index.php

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.